Установе Универзитета одбране

 
 
 
20.05.2022
У организацији НАТО Колеџа за одбрану и Командно-штабног колеџа МО Немачке, од 17. до 19. маја 2022. године у Хамбургу, одржана је 51. конференција команданата војнообразовних установа на којој је учествовао ректор Универзитета одбране генерал-потпуковник др Горан Радовановић.
Архива вести
 

О Универзитету одбране

Универзитет одбране основан је одлуком Владе Републике Србије, 24. фебруара 2011. године. Универзитет одбране је самостална високошколска установа која обавља делатност високог војног образовања кроз студије првог, другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно-научних поља и посебне програме усавршавања у складу са дозволом за рад, оснивачким актом, Законом о високом образовању и Законом о војном образовању. Универзитет одране у оквиру делатности високог образовња обавља и научно истраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији унапређења и осавремењивања образовања у систему одбране. Универзитет одбране је чланица Конференције универзитета Србије.

Мисија Универзитета одбране

„Синтезом система војног образовања и научноистраживачке делатности изградити способности за школовање кадета за официрски позив, континуирано образовање и стручно усавршавање официра Војске Србије и развој научног приступа феноменима од значаја за одбрану Републике Србије.”
 

Реч ректора

Поштовани,

Универзитет одбране је основан 24. фебруара 2011. године, са намером да се школовање кадета за официрски позив, континуирано образовање и стручно усавршавање официра Војске Србије, као и научноистраживачка делатност усмерена на развој научног приступа феноменима од значаја за одбрану Републике Србије, обједине у једну функционалну целину, од националног значаја.

Мада се убраја у најмлађе универзитете чији је оснивач Република Србија, Универзитет одбране негује традиције српског војног школства, које трају скоро два века, током којих су официри учествовали у исписивању наше историје и уградили своја знања и способности, а неретко и животе, у темеље наше државе. Истовремено, Универзитет одбране представља институцију која прати најновије трендове у образовању официра и развоју војних наука, како би Војсци Србије обезбедила квалитетан официрски кадар. Спој традиције српског војног школства, неговање вредности официрске професије и развој савременог наставно-образовног и научно-истраживачког процеса, представља платформу на којој Универзитет одбране извршава своју мисију.
генерал-потпуковник
ванр. проф. др Горан Радовановић